poniedziałek, 1 września 2014

guennol lioness

uda ma potężne
idzie
napięciem mięśni
rozgarniając przestrzeń

kośćmi z ziemi
oddechem w niebie
niewidzialna

w pióropuszu chmur

more